7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-62. Světlé agregáty šupinek muskovitu (pegmatit, Rožná).