7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-63. Hrubě lupenitý agregát muskovitu s dokonalou bazální štěpností (pegmatit, Dolní Bory).

hrubě lupenitý agregát muskovitu