7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-64. Práškový RTG difrakční záznam glaukonitu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam glaukonitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin glaukonitu 1M, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
10,100 10,16 100 0   0   1
4,980 20,69 1 0   0   2
4,530 22,78 80 0   2   0
4,350 23,73 20 -1   1   1
4,120 25,08 10 0   2   1
3,630 28,53 40 -1   1   2
3,330 31,16 60 0   0   3
3,090 33,65 40 1   1   2
2,890 36,06 5 -1   1   3
2,670 39,15 10 0   2   3
2,587 40,46 100 -1   3   1
2,396 43,84 60 2   0   1
2,263 46,56 20 -2   2   1
2,213 47,68 10 0   4   1
2,154 49,07 20 -1   3   3
1,994 53,31 20 0   0   5
1,817 58,98 5 -2   2   4
1,715 62,87 10 -3   1   1
1,660 65,21 30 -1   3   5
1,511 72,60 60 0   6   0
1,495 73,50 10 -3   3   2