7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-65. Ve struktuře smektitů jsou mezi vrstvami 2:1 hydratované vyměnitelné kationty. Podle Kühn, Zamarský (1984).

struktura smektitů