7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-66. Se zvětšujícím se množstvím vody v mezivrstvě smektitů se zvětšuje jejich mřížkový parametr ve směru osy c. Tato vlastnost se označuje jako bobtnavost. Podle Weiss, Kužvart (2005).

expandability smektitů