7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-67. Vrstevnatá struktura smektitového typu (zde nontronit). Zobrazeny jsou základní vrstvy 2:1, propojené hydratovanými mezivrstevními kationty (fialová barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné dioktaedrické (šedá) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura nontronitu - smektitu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře smektitu, propojení jednotlivých vrstev hydratovaným mezivrstevním kationtem, pohled na (010). Vyznačena je základní buňka.

vrstvení sítí smektitu v pohledu (010)

Poloha mezivrstevních kationtů draslíku vzhledem k tetraedrické síti ve struktuře smektitu (nontronitu). Řez podle roviny (001).

symetrie vrstev smektitu, řez (001)