7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-68. Práškový RTG difrakční záznam smektitu (Fe-montmorillonitu) pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam nontronitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin montmorillonitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
17,600 5,83 100 0   0   1
9,000 11,41 50 0   0   2
5,990 17,18 10 0   0   3
4,490 22,98 80 0   0   4
3,580 28,94 40 0   0   5
2,990 34,81 30 0   0   6
2,570 40,74 40 1   1   1
2,242 47,03 10 0   0   8
1,989 53,45 5 0   0   9
1,699 63,54 20 2   1   0
1,504 72,99 60 3   0   0
1,294 87,46 10 3   0   7
1,250 91,38 10 3   1   0