7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-69. Schéma struktury chloritů. Mezi vrstvy 2:1 je vložena oktaedrická síť. Podle Klein, Hurlbut (1993).

schéma struktury chloritů