7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-7. Propojení dvou tetraedrických sítí (v rámci vrstvy 2:1) může být realizováno prostřednictvím mezivrstevního kationtu za předpokladu, že vrstva má určitý záporný náboj. Podle Weiss, Kužvart (2005).

propojení vrstev přes mezivrstevní kationt