7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-70. Základní klasifikační diagram pro rozdělení chloritů. R4+ jsou tetraedrické atomy, R3+ a R2+ atomy v oktaedrické síti. Podle Weiss, Kužvart (2005).

klasifikační diagram chloritů