7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-71. Koncové členy ve skupině chloritů. Podle Weiss, Kužvart (2005).

koncové členy chloritů