7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-72. Vrstevnatá struktura chloritu - klinochloru. Zobrazeny jsou základní vrstvy 2:1, propojené další trioktaedrickou vrstvou (modrá barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné trioktaedrické (modrá) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura 2:1:1 chloritu

Klad vrstevních komplexů ve struktuře chloritu - klinochloru, propojení jednotlivých vrstev 2:1 přes další trioktaedrickou vrstvu, pohled na (010). Vyznačena je základní buňka.

klad vrstev v klinochloru v řezu (010)

Struktura chloritu - klinochloru. Vzájemná poloha tetraedrických a trioktaedrických sítí. Řez podle roviny (001).

vzájemná poloha tetraedrických a trioktaedrických sítí v chloritu