7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-73. Práškový RTG difrakční záznam chloritu - klinochloru pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam klinochloru

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin klinochloru (1MIIb), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
14,100 7,27 70 0   0   1
7,070 14,54 90 0   0   2
4,720 21,85 80 0   0   3
4,590 22,48 10 0   2   0
3,540 29,27 100 0   0   4
2,840 36,72 50 0   0   5
2,580 40,57 30 1   3   1
2,530 41,41 60 2   0   1
2,430 43,20 50 1   3   2
2,370 44,35 40 2   0   2
2,250 46,85 30 -2   2   2
2,060 51,47 10 1   3   4
2,026 52,40 20 -2   2   4
2,000 53,13 60 -1   3   5
1,883 56,72 30 -2   2   5
1,825 58,70 30 -1   3   6
1,730 62,27 5 -2   4   0
1,660 65,21 10 -1   3   7
1,562 69,87 40 1   3   7
1,534 71,34 70 0   6   0
1,500 73,21 20 0   6   2
1,458 75,69 10 -3   3   4
1,417 78,28 20 0   0  10
1,407 78,95 5 -3   3   5
1,392 79,97 50 -1   3   9