7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-74. Ideálně vyvinuté krystaly klinochloru. Krystalové tvary: c = {001}, g = {261}, p = {9.-27.20}, r = {506}. Podle Ježka (1932).

krystaly klinochloru