7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-75. Zelené, jemně zrnité povlaky chloritu na puklině alpské parageneze v desenských rulách (Zámčisko, Jeseníky).

zelené povlaky chloritu