7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-76. Jemně zrnitý, zelený agregát chloritu na puklině alpské parageneze spolu s kalcitem a epidotem (Krásné u Šumperka).

jemně zrnitý agregát chloritu