7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-77. Vrstevnatá struktura chloritu - chamositu. Zobrazena je základní vrstva 2:1, propojená s další trioktaedrickou vrstvou v mezivrství (šedá barva). Vrstva 2:1 se skládá ze dvou tetraedrických (červená) a jedné trioktaedrické (šedá) vrstvy. Vyznačena je základní buňka. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

vrstevní struktura chamositu

Klad tetraedrických a trioktaedrických sítí ve struktuře chloritu - chamositu, pohled na (001). Vyznačena je základní buňka.

struktura chamositu v řezu (001)