7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-78. Práškový RTG difrakční záznam chloritu - chamositu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam chamositu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin chamositu (1MIIb), podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
14,100 7,27 70 0   0   1
7,050 14,58 100 0   0   2
4,670 22,09 50 0   0   3
3,520 29,44 100 0   0   4
2,812 37,10 30 0   0   5
2,661 39,28 40 -1   3   1
2,601 40,23 90 -2   0   2
2,554 41,00 70 -1   3   2
2,454 42,75 70 -2   0   3
2,392 43,92 80 2   0   2
2,266 46,50 70 -2   0   4
2,009 52,88 70 0   0   7
1,882 56,76 40 -2   0   6
1,753 61,36 10 1   5   0
1,658 65,30 5 -1   3   7
1,551 70,44 90 -3   3   1
1,513 72,48 60 3   3   1
1,500 73,21 10 -3   1   6
1,469 75,02 10 0   6   3
1,413 78,55 20 0   6   4