7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-79. Nedokonale vyvinutý krystal chloritu složený z jednotlivých lupenů, poskládaných podle báze. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystal chloritu