7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-8. Schéma propojení tetraedrické a oktaedrické vrstvy přes společné kyslíkové anionty. Podle Moor, Reynolds (1997).

propojení oktaedrické a tetraedrické vrstvy