7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-81. Práškový RTG difrakční záznam chloritu - cookeitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam cookeitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin cookeitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
14,100 7,27 80 0   0   2
7,050 14,58 60 0   0   4
4,700 21,94 80 0   0   6
4,450 23,19 130 1   1  -1
4,350 23,73 10 1   1  -2
4,130 25,02 5 1   1   2
3,730 27,75 10 0   2   4
3,520 29,44 40 0   0   8
3,220 32,26 1 0   2   6
2,920 35,68 1 1   1  -8
2,820 36,99 30 0   0  10
2,705 38,62 5 1   1  -9
2,620 39,93 1 1   1   8
2,560 40,90 50 1   3  -2
2,505 41,84 30 1   3   2
2,468 42,50 200 1   3  -4
2,373 44,29 160 2   0  -6
2,319 45,38 40 1   3  -6
2,203 47,91 40 2   0  -8
2,140 49,41 2 1   3  -8
2,021 52,54 30 2   0 -10
1,962 54,25 150 1   3 -10
1,848 57,90 24 -2   0  12
1,792 59,89 80 1   3 -12
1,762 61,02 5 0   0  16
1,686 64,08 30 2   0 -14
1,638 66,20 6 1   3 -14
1,542 70,91 110 2   0 -16
1,490 73,79 180 3   3  -2
1,458 75,69 30 0   6   4