7.13. Fylosilikáty

Obrázek 713-9. Důležitou součástí vrstevního sledu fylosilikátů je tzv. mezivrství. Může se jednat o prázdný prostor nebo může být obsazeno molekulami vody, případně mezivrstevním kationtem. Podle Weiss, Kužvart (2005).

mezivrství ve struktuře silikátů