7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-1. Trojúhelníkový diagram ortoklas - albit - anortit a oblasti izomorfní mísitelnosti při vysokých teplotách. Podle Klein, Hurlbut (1993).

mísitelnost živců