7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-10. Vyrostlice krystalu sanidinu bílé až světle okrové barvy, ryolit.

vyrostlice sanidinu