7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-11. Vznik různých typů K-živců (různé strukturní stavy) při krystalizaci v závislosti na rychlosti poklesu teploty. Podle Klein, Hurlbut (1993).

difarenciace živců podle teploty