7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-12. Struktura ortoklasu v rovině (100). Tetraedry SiO4 (červeně) jsou obsazovány atomy Al statisticky. Velké kationty K (fialová barva) obsazují velké dutiny a mají devítičetnou koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura ortoklasu v řezu (100)

Obsazování dutin v tetraedrické kostře atomy K v ortoklasu, pohled na (001). Vyznačena je základní buňka.

obsazování dutin atomy K v ortoklasu