7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-14. Dokonale vyvinuté krystaly ortoklasu. Krystalové tvary: M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, l = {110}, y = {-201}, n = {021}. Podle Ježka (1932).

kystaly ortoklasu