7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-15. Nahoře pravé (vlevo) a levé karlovarské dvojče ortoklasu, dole schéma orientace základních krystalových tvarů v karlovarských dvojčatech. Krystalové tvary: M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, l = {110}, y = {-201}. Podle Ježka (1932).

pravé a levé karlovarské dvojče

schéma karlovarského dvojčatění