7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-16. Dvojčatění ortoklasu podle bavenského zákona. Krystalové tvary: M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, l = {110}, y = {-201}, o = {-111}. Podle Ježka (1932).

dvojčatění podle bavenského zákona