7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-18. Automorfní vyrostlice ortoklasu se zřetelně zonální stavbou, syenit.

zonální vyrostlice K-živce