7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-19. Hrubě zrnitý, štěpný bílo-šedý agregát ortoklasu, pegmatit (Černá Voda).

agregát ortoklasu