7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-2. Při poklesu teploty dochází k odmíšení (exsoluci) K-živce a albitu za vzniku pertitů. Zde jsou albitové lamely světlejší, polarizační mikroskop, XPL.

exsoluce živců - pertity