7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-20. Hrubě zrnitý, štěpný agregát ortoklasu s "pleťovými" barvami, pegmatit, Dolní Bory.

štěpný agregát ortoklasu