7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-21. Světle šedá vyrostlice ortoklasu obsahující drobné inkluze okolních minerálů, syenit, Kamenná.

vyrostlice ortoklasu v syenitu