7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-22. Písmenkový srůst bílého ortoklasu a šedého křemene, pegmatit, Střelecký důl, Jeseníky.

grafitický srůst křemene a ortoklasu