7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-23. Vyrostlice světle růžového ortoklasu, pegmatit, lom Pohled.

vyrostlice ortoklasu v pegmatitu