7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-24. Silná kaolinizace ortoklasu, kaolinit má bílou barvu, zrna křemene jsou šedá.

kaolinizovaný ortoklas