7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-29. Struktura albitu v rovině (001). Atomy Al obsazují jednu konkrétní tetraedrickou pozici (označeno zeleně). Velké kationty Na (fialová barva) obsazují velké dutiny a mají devítičetnou koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura albitu v řezu (001)

Uspořádání tetraedrů Si a Al (poměr 3:1) a koordinačních polyedrů Na v rovině (001). Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry v albitu, řez (001)

Uspořádání tetraedrů Si a Al a atomů Ca v základní buňce anortitu, řez podle roviny (100).

struktura anortitu v řezu (100)

 Uspořádání tetraedrů Si a Al (poměr 1:1) a atomů Ca v základní buňce anortitu, řez podle roviny (010).

tetraedrické pozice anortitu v řezu (010)