7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-3. Základní prostorová kostra tetraedrických pozic ve strukturách živců. Uspořádání se podobá klikatě propojeným čtyřčetným prstencům. Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

tetraedrická kostra struktury živců