7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-31. Jedinec albitu a dvojče podle albitového zákona (010). Krystalové tvary: M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, l = {110}, x = {-101}, o = {-1-11}. Podle Ježka (1932).

albitový habitus krystalů albitu