7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-34. Dvojčatění jedinců podle periklinového zákona (dvojčatná osa b). Krystalové tvary: M = {010}, P = {001}, T = {1-10}, x = {-101}, l = {110}. Podle Ježka (1932).

periklinové dvojčatění