7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-36. Bílý, nedokonale vyvinutý krystal albitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

bílý krystal albitu