7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-38. Základní tetraedrické kostra struktury leucitu - červeně jsou značena tetraedry SiO4 a zeleně tetraedry AlO4. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

tetraedrická kostra leucitu

Polohy koordinačních polyedrů atomů K v tetraedrické kostře leucitu. Vyznačena je základní buňka.

koordinační polyedry ve struktuře leucitu