7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-4. Struktura sanidinu s vyznačením rovin symetrie a dvojčetných rotačních os symetrie. Tyto prvky symetrie jsou přítomny, pokud je rozdělení atomů Al v tetraedrických pozicích statistické. Podle Klein, Hurlbut (1993).

struktura sanidinu a její symetrie