7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-40. Vlevo dokonale vyvinutý krystal leucitu s tvarem tetragon-trioktaedru, vpravo lamelování krystalu leucitu, které je viditelné v polarizačním mikroskopu. Podle Ježka (1932).

krystal leucitu