7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-42. Uspořádání tetraedrů SiO4 (červené) a tetraedrů AlO4 (zelené) ve struktuře nefelínu. Dutiny obsazují velké kationty - obvykle Na a K. Řez podle roviny (010). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura nefelínu podle (010)

Dvojí koordinační pozice velkých kationtů ve struktuře nefelínu, řez (001). Vyznačena je základní buňka.

dvojí pozice alkalických kovů ve struktuře nefelínu