7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-44. Ideálně vyvinuté, sloupcovité krystaly nefelínu. Krystalové tvary: c = {0001}, b = {11-20}, m = {10-10}, p = {10-11}. Podle Ježka (1932).

krystay nefelínu