7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-46. Uspořádání tetraedrů SiO4 (červené) a tetraedrů AlO4 (zelené) ve struktuře sodalitu. Žlutě je vyznačen cizí aniont Cl a fialové jsou strukturné pozice Na. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

struktura sodalitu v řezu (100)

Pohled na uspořádání strukturních pozic ve struktuře sodalitu ve směru [111]. Vyznačena je základní buňka.

struktura sodalitu ve směru trojčetné osy