7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-47. Práškový RTG difrakční záznam sodalitu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam sodalitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin sodalitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
6,280 16,38 40 1   1   0
4,440 23,24 5 2   0   0
3,970 26,04 1 2   1   0
3,624 28,58 100 2   1   1
2,807 37,16 8 3   1   0
2,677 39,04 1 3   1   1
2,563 40,85 16 2   2   2
2,373 44,29 16 3   2   1
2,219 47,54 1 4   0   0
2,093 50,60 20 3   3   0
1,985 53,57 3 4   2   0
1,893 56,40 3 3   3   2
1,812 59,15 2 4   2   2
1,776 60,50 1 4   3   0
1,741 61,82 2 5   1   0
1,649 65,72 1 5   2   0
1,621 66,98 2 5   2   1
1,570 69,48 5 4   4   0
1,546 70,73 1 5   2   2