7.14. Tektosilikáty

Obrázek 714-49. Uspořádání tetraedrických pozic (červené) a atomů Na (fialové) ve struktuře noseanu. Žlutě je vyznačen cizí aniont - skupina SO4. Řez podle roviny (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape software).

strukturanoseánu v řezu (100)

Pohled na uspořádání strukturních pozic ve struktuře noseanu v rovině (100). Vyznačena je základní buňka.

struktura noseanu v řezu (100)